Kezdőlap

Átváltások

Hosszúság
inch (in) <-> méter (m) 1 in
= 0.0254 m
1 m
= 39.370 in
láb (ft) <-> méter (m) 1 ft
= 0.3048 m
1 m
= 3.2808 ft
yard (yd) <-> méter (m) 1 yd
= 0.9144 m
1 m
= 1.0936 yd
tengeri mérföld (nm) <-> kilométer (km) 1 nm
= 1.8520 km 1 km
= 0.5400 nm
Sebesség
csomó (kn) <-> kilométer/óra (km/h) 1 kts
= 1.8520 km/h
1 km/h
= 0.5340 kts
Súly
font (lbs) <-> kilogramm (kg) 1 lb
= 0.4536 kg
1 kg
= 2.2046 lbs
Térfogat
gallon (gal) <-> liter (l) 1 gal
= 4.5430 l
1 l
= 0.2201 gal
Nyomás
PSI (psi) <-> Bar (bar) 1 psi
= 0.0699 bar
1 bar
= 14.504 psi

Szótár

A/A - Air-to-Air- levegő-levegő
AAA - Anti Aircraft Artillery- légvédelmi tüzérség
AAC - Air Armament Center- Légi Fegyverzeti Központ
AAI - Air-to-Air Interrogator- levegő-levegő kérdező
AAMD - All Aspect Missile Defense- mindenirányú rakétavédelem
AB - Air Base- légibázis
AC - Alternating Current- váltóáram
ACC - Air Combat Command- Légiharc Parancsnokság
ACES - Advanced Conception Ejection Seat- fejlett koncepciójú katapultülés
ACM - Air Combat Maneuvering- légiharc manőverezés
ACQ - (target) Acquisition- (célpont) befogás
ADI - Attitude Direction Indicator- műhorizont
ADU - Adapter Unit- adapter egység
AEF - Air Expeditionary Force- Légi Harcászati Erők
AEW - Air Expeditionary Wing- Légi Hadműveleti Ezred
AFB - Air Force Base- légibázis
AFCD - Advanced Fighter Capability Demonstrator- fejlett vadászgép képesség demonstrátor
AFCS - Automatic Flight Control System- automatikus repülésirányító rendszer
AFFTC - Air Force Flight Test Centre- Légierő Repülési Teszt Központ
AFFWS - Air Force Fighter Weapons School- Légierő Vadász Fegyverzeti Iskola
AFMC - Air Force Materiel Command- Légierő Anyag Parancsnokság
A/G - Air-to-Ground- levegő-föld
AGL - Above Ground Level- föld feletti magasság
AGM - Air-to-Ground Missile- levegő-föld rakéta
AHC - Advanced Handling Characteristics- fejlett kezelési tulajdonságok
AHRS - Attitude Heading Reference Set-
AI - Air Intercept- (légi) elfogás
AIC - Air Inlet Control unit- légbeömlő szabályzó egység
AIM - Air-to-Air Missile- levegő-levegő rakéta
AMAD - Airframe Mounted Accessory Drive- sárkányra szerelt segédmeghajtóház
AMRAAM - Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile- fejlett közepes hatótávolságú levegő-levegő rakéta
AoA - Angle of Attack- állásszög
APG-70 - F-15E Radar- F-15E radar
ASE - Allowable Steering Error- megengedett kormányzási hibatűrés
ASL - Azimuth Steering Line- irányszög segédvonal
ATDPS - Asymmetric Thrust Departure Prevention System- asszimetrikus tolóerő kialakulást megelőző rendszer
ATF - Auto Terrain Following- automatikus terepkövetés
ATO - Air Tasking Order- légi bevetési rend
AWACS - Airborne Warning and Control System- légi figyelmeztető és irányító rendszer
AWC - Air Warfare Center- Légi Harcászati Központ
BFM - Basic Fighter Maneuvers- vadászrepülő alapmanőverek
BIT - Built In Test- beépített teszt
BLATS - Build Up Low Cost Advanced Titanium Structure-
BRU - Bomb Release Unit- bombakioldó egység
BST - Boresight- előreirányzás
BVR - Beyond Visual Range- látótávolságon túli
CAOC - Combined Air Operations Centre- Összevont Légi Hadműveleti Központ
CAP - Combat Air Patrol- harci légi járőr
CAS - Calibrated Airspeed- kalibrált repülési sebesség
CAS - Close Air Support- közvetlen légitámogatás
CAS - Control Augmentation System- kormányzást segítő rendszer
CBU - Cluster Bomb Unit- kazettás bomba egység
CC - Central Computer- központi számítógép
CDIP - Continuously Impact Point- folyamatosan kijelzett becsapódási pont
CEP - Circular Error Probability- körkörös szórás
CFT - Conformal Fuel Tank- illeszkedő üzemanyag tartály
CG - Center of Gravity- tömegközéppont
CGB - Central Gear Box- központi sebességváltó
CIVV - Compressor Inlet Variable Vane- változtatható állásszögű kompresszor lapát
CMD - Counter Munitions Dispenser- zavarótöltet szóró
CRT - Cathode Ray Tube- katódsugárcső
DASH - Display and Sighting Helmet- kijelző és célzó sisak
DC - Direct Current- egyenáram
DCA - Defensive Counter Air- légelhárító
DEEC - Digital Electronic Engine Control- digitális elektronikus hajtómű vezérlés
DEL - Direct Electric Link- közvetlen elektromos kapcsolat
DFCS - Digital Flight Control System- digitális repülésvezérlő rendszer
DIL - Displayed Impact Line- kijelzett zuhanási irány
DLL - Design Load Limit- tervezési terhelési határ
DLP - Data Link Pod- adatközlő konténer
DMS - Digital Mapping System- digitális térképező rendszer
DTC - Data Transfer Cartridge- adatátviteli kazetta
DTM - Data Transfer Module- adatátviteli modul
DW - Display Window- megjelenített ablak
EA - Electronic Attack- elektronikus támadás
ECCM - Electronic Counter Counter Measures- elektronikus ellen-ellentevékenység
ECM - Electronic Counter Measures- elektronikus ellentevékenység
ECS - Engine Control System- hajtómű vezérlő rendszer
ECS - Environmental Control System- környezet szabályzó rendszer
EDU - Engine Diagnostic Unit- hajtómű diagnosztikai egység
EFS - Expeditionary Fighter Squadron- harcászati vadászrepülő század
EGBU - Enhanced GBU- feljavított GBU
EGI - Embedded GPS/INS- beépített GPS/INS
EID - Electronic Identification- elektronikus azonosítás
EMD - Engine Monitoring Display- hajtómű ellenőrző kijelző
EMS - Engine Monitoring System- hajtómű ellenőrző rendszer
EMU - Engine Management Unit- hajtómű irányító rendszer
EP - Electronic Protection- elektronikus védelem
EPR - Engine Pressure Ratio- hajtómű nyomásviszony
ESL - Elevation Steering Line- emelkedési segédvonal
EO - Electro-Optical- elektro-optikai
EW - Early Warning- korai figyelmeztető
EW - Electronic Warfare- elektronikus harcászat
EWWS - Electronic Warfare Warning System- elektronikus harcászati figyelmeztető rendszer
FAST - Fuel and Sensor Tactical- üzemanyag és érzékelő taktikai
FBW - Fly-by-Wire- elektronikus kormányzás
FCP - Front Cockpit- elölső pilótafülke
FDL - Fighter Data Link- vadászrepülő adatkapcsolat
FL - Flight Level- repülési szint
FLIR - Forward Looking InfraRed- előrenéző infravörös
FMS - Foreign Military Sales- külföldi katonai eladások
FOD - Foreign Object Damage- idegen tárgy okozta sérülés
FOFA - Follow On Forces Attack-
FOR - Field Of Regard-
FOV - Field Of View- látómező
FS - Fighter Squadron- vadászrepülő század
FTIT - Fan Turbine Inlet Temperature- turbina előtti hőmérséklet
FTU - Formal Training Unit- formális kiképző egység
FW - Fighter Wing- vadászrepülő ezred
FY - Fiscal Year- üzleti év
GBU - Guided Bomb Unit- irányított bomba egység
GE - General Electric Company- General Electric
GIT - Ground Idle Thrust- földi alapjárati tolóerő
GMT - Ground Moving Target- földi mozgó célpont
GMTI - Ground Moving Target Indicator- földi mozgó célpont kijelző
GMTR - Ground Moving Target Rejection- földi mozgó célpont elengedés
GPH - Gallons per Hour- gallon per óra
GPS - Global Positioning System- globális helymeghatározó rendszer
GSE - Ground Support Equipment- földi kisegítő berendezések
HDTWS - High Data Rate Track-While-Scan- nagy adatsűrűségű követés-pásztázás
HMS - Helmet Mounted Sight- sisakra szerelt irányzó
HOTAS - Hands On Throttle And Stick- kéz a gázkaron és botkormányon
HRM - High Resolution Map- nagy felbontású térkép
HSI - Horizontal Situation Indicator- horizontális helyzet jelző
HUD - Heads-Up Display- tükröüveg kijelző (fej fölötti kijelző)
HVA - High Value Asset- nagy értékű eszköz
IADS - Integrated Air Defence System- integrált légvédelmi rendszer
IAF - Israeli Air Force- Izraeli Légierő
ICMS - Internal Countermeasures System- ellentevékenységet végző beépített rendszer
ICS - Intercom System- interkom rendszer
IDEEC - Improved DEEC- továbbfejlesztett DEEC
IDG - Integrated Drive Generator- integrált meghajtó generátor
IDLP - Improved Data Link Pod- továbbfejlesztett adatközlő konténer
IFF - Identification Friend of Foe- barát-ellenség azonosítás
IFR - Instrument Flight Rules- műszeres repülési szabályok
IGMT - Interleaved Ground Moving Target- összefésült mozgó földi célpont
ILS - Instrument Landing System- műszeres leszállító rendszer
IMIRS - Improved Modular Infra-Red Sensor- továbbfejlesztett moduláris infravörös érzékelő
INS - Inertial Navigation System- inerciális navigációs rendszer
INST - Instrument- műszeres (repülés)
IOC - Initial Operational Capability- kezdeti bevethetőségi készség
IR - Infra-Red- infravörös
ITB - Integrated Terminal Block-
JASSM - Joint Advanced Stand-Off Missile - egyesített fejlett távolsági rakéta
JDAM - Joint Direct Attack Munition- egyesített közvetlen támadó hadianyag
JEM - Jet Engine Modulation- sugárhajtómű moduláció
JFS - Jet Fuel Starter- segédhajtómű
JSOW - Joint Stand-Off Weapon- egyesített távolsági fegyver
JSTARS - Joint Surveillance, Targeting and Attack Radar System- egyesített felderítő, célzó és támadó radarrendszer
KCAS - Knots Calibrated Airspeed- kalibrált repülési sebesség (csomó)
KI - Killbox Interdiction- megsemmisítési terület lefogás
KIAS - Knots Indicated Airspeed- kijelzett repülési sebesség (csomó)
LANTIRN - Low Altitude Navigation and Targeting Infra-Red for Night- kis magasságú navigációs és célzó éjszakai infravörös
LAU - Launcher Unit- indító egység
LCD - Liquid Crystal Display- folyadékkristályos kijelző
LCT - Left Conformal Tank- bal illeszkedő tartály
LDGP - Low Drag General Purpose- kis légellenállású általános célú
LHC - Left Hand Controller- bel kézivezérlő
LOD - Light-Off Detector- begyújtás érzékelő
LOS - Line Of Sight- irányzék vonal
LOX - Liquid Oxygen- folyékony oxigán
LPI - Low Probability of Intercept- alacsony felderíthetőség
MC - Mission Cartridge- küldeéts adatkazetta
McAir - McDonnell Aircraft Company- McDonnell Aircraft
MER - Multiple Ejector Rack- többszörös kioldó bombazár
MFC - Main Fuel Control- fő üzemanyag vezérlés
MGWS - Modular Guided Weapon System- moduláris irányított fegyverrendszer
MIL-STD - Military Standard- katonai szabvány
MM - Master Mode- fő üzemmód
MN - Mission Navigator- küldetés navigátor
MOA - Military Operating Area- katonai hadműveleti terület
MPCD - Multi Purpose Color Display- többcélú színes kijelző
MPD - Multi Purpose Display- többcélú kijelző
MPDP - Multi Purpose Display Processor- többcélú kijelző processzor
MSIP - Multi Stage Improvement Program- többlépcsős továbbfejlesztési program
MSL - Mean Sea Level- tenger feletti magasság
MSOGS - Molecular Sieve Oxygen Generation System- molekuláris szűrő oxigén előállító rendszer
MTF - Manual TF- kézi TF
MUX - Multiplex Bus- multiplex busz
NAV - Navigation- navigáció
NCTR - Non Cooperative Target Recognition- nem együttműködő célpont felismerés
NVG - Night Vision Goggles- éjjellátó szemüveg
OAF - Operation 'Allied Force'- "Allied Force" hadművelet
OCA - Offensive Counter Air- támadó légelhárító
ODS - Operation 'Desert Storm'- "Desert Storm" hadművelet
OEF - Operation 'Enduring Freedom'- "Enduring Freedom" hadművelet
OFP - Operational Flight Program- hadműveleti repülési program
OG - Operations Group- hadműveleti csoport
OIF - Operation 'Iraqi Freedom'- "Iraqi Freedom" hadművelet
ONW - Operation 'Northern Watch'- "Northern Watch" hadművelet
OSS - Operational Support Squadron- hadműveleti támogató század
OSW - Operation 'Southern Watch'- "Southern Watch" hadművelet
OWS - Overload Warning System- túlterhelés figyelmeztető rendszer
P&W - Pratt & Whitney- Pratt & Whitney
PACAF - Pacific Air Forces- Csendes Óceáni Légierő
PACS - Programmable Armament Control Set- programozható fegyverzet irányító egység
PAI - Primary Aicraft Inventory- elsődleges repülőgép állomány
PB - Push Button- nyomógomb
PC - Power Control-
PFM - Pre-Flight Message Software- repelőtti üzenet szoftver
PGM - Precision Guided Munition- precíziós irányított fegyverzet
PPKS - Present Position Keeping Source-
PRF - Pulse Repetition Frequency- impulzus ismétlési frekvencia
PSI - Pounds per Square Inch- font per négyzetinch
PVU - Precision Velocity Update- precíziós sebesség kompenzáció
RAF - Royal Air Force- Királyi Légierő
RAM - Raid Assessment Mode- támadó kiértékelő üzemmód
RBM - Real Beam Map- valós radartérkép
RCP - Rear Cockpit- hátsó pilótafülke
RCS - Radar Cross Section- radar keresztmetszet
RCT - Right Conformal Tank- jobb oldali illeszkedő üzemanyagtartály
RCVV - Rear Compressor Variable Vane- változtatható állásszögű hátsó kompresszor lapát
RF - Radio Frequency- rádió frekvencia
RHC - Right Hand Controler- jobb oldali kézivezérlő
RLG - Ring Laser Gyro- gyűrűs lézer giro
RMR - Remote Map Reader-
ROKAF - Republic Of Korea Air Force- Koreai Köztársaság Légiereje
RPM - Rotations per Minute- percenkénti fordulat
RSAF - Royal Saudi Air Force- Szaúdi Királyi Légierő
RTU - Replacement Training Unit- tartalékos kiképző egység
RWR - Radar Warning Receiver- radarbesugárzás érzékelő
RWS - Range-While-Scan- pásztázás közbeni távolságmérés
SAM - Surface-to-Air Missile- föld-levegő rakéta, légvédelmi rakéta
SAR - Search And Rescue- kutatás-mentés
SAR - Synthetic Aperture Radar- szintetikus apertúrájú radar
SARH - Semi-Active Radar Homing- félaktív radar irányítású
SCAR - Strike Coordination and Reconnaissance- csapásmérés koordináció és felderítés
SCP - Set Clearance Plane-
SDB - Small Diameter Bomb- kis átmérőjű bomba
SEAD - Suppression of Enemy Air Defences- ellenséges légvédelem lefogás
SOP - Standard Operating Procedures- szokásos eljárás
SPF/TB - Super-Plastic Forming Titanium Bonding-
SQN - Squadron- század
STA - Station- felfüggesztési pont
STT - Single Target Track- egyedüli célpont követés
TAC - Tactical Air Command
(now ACC)
- Taktikai Légi Parancsnokság (most ACC)
TACAN - Tactical Air Navigation Aid- taktikai nevigációs segítség
TACC - Tactical Air Control Centre- Taktikai Légiirányító Központ
TARCAP - Target Combat Air Patrol- célpont körüli harci légi őrjárat
TAWRS - Tactical All-Weather Requirements Study- taktikai követelmény tanulmány minden időjárásra
TBM - Tactical Ballistic Missile- taktikai ballisztikus rakéta
TD - Target Designator- célmegjelölő
TDC - Target Designator Control- célmegjelölő vezérlő
TEG - Test and Evaluation Group- tesztelő és kiértékelő csoport
TER - Triple Ejector Rack- hármas kioldó tartó
TES - Test and Evalutation Squadron- tesztelő és kiértékelő század
TEWS - Tactical Electronic Warfare System- taktikai elektronikus harcászati rendszer
TF - Terrain Following- terepkövető
TFR - Terrain Following Radar- terepkövető radar
TFS - Tactical Fighter Squadron- taktikai vadászrepülő század
TFTS - Tactical Fighter Training Squadron- taktikai vadászkiképző század
TFTW - Tactical Fighter Traing Wing- taktikai vadászkiképző ezred
TFW - Tactical Fighter Wing- taktikai vadászrepülő ezred
TMD - Tactical Munitions Dispenser- taktikai töltetszóró
TOD - Time of Day- napszak
TP - Targeting Pod- célzó konténer
TPULL - Time to Pull- idő a felhúzásig
TR - Transformer-Rectifier-
TREL - Time to Release- idő a kioldásig
TS - Test Squadron- tesztelő század
TSD - Tactical Situation Display- taktikai helyzetkép
TST - Time Sensitive Target- időérzékeny célpont
TTA - Time To Activate- idő az aktív módba kapcsolásig
TTGT - Time To Target- idő a célpontig
TTI - Time To Impact- idő a becsapódásig
TTS - Tactical Training Squadron- taktikai kiképző század
TTW - Tactical Training Wing- taktikai kiképző ezred
TVGS - Television Guidance Section- televíziós irányító szekció
TW - Test Wing- tesztelő ezred
TWS - Track-While-Scan- követés-pásztázás
UFC - Up Front Controler- elülső-felső kezelőpult
UHF - Ultra-High Frequency- ultranagy frekvencia
USAF - US Air Force- Egyesült Államok Légiereje
USAFE - US Air Forces in Europe- Egyesült Államok Légiereje Európában
VCTR - Vector- vektor
VHF - Very High Frequency- nagyon nagy frekvencia
VHSIC - Very High Speed Integrated Cirquit- nagyon nagy sebességű integrált áramkör
VLC - Very Low Clearance- nagyon alacsony engedélyszint
VLE - Velocity Limit Extension- kiengedési sebességhatár (futóműnél)
VTRS - Video Tape Recording System- video felvevő rendszer
VV - Velocity Vector- sebességvektor
WCMD - Wind-Corrected Munitions Dispenser- szél-korrekciós töltetszóró
WFOWHUD - Wide Field Of View Heads Up Display- széles látószögű tülörüveg kijelző
WG - Wing- ezred
WOW - Weight On Wheels- súly a keréken
WS - Weapons Squadron- fegyverzeti század
WRALC - Warner-Robins Air Logistics Center- Warner-Robins Légi Logisztikai Központ
WRM - War Reserve Material- Háborús Tartalék Anyagok
WSO - Weapons Systems Operator/Officer- fegyverrendszer operátor/tiszt
Z - Zulu Time- zulu idő
ZCL - Zero Command Line-